Počátek vývoje komponenty "Připomínky"

Cílem tvorby aplikace je vytvoření několika komponent pro systém Adobe CQ5, které budou složit pro administraci připomínek a stížností jednotlivých uživatelů a zaměstnanců firmy. Komponenty byly rozděleny na vložení příspěvku, přehled jednotlivých příspěvků a následné zodpovězení příspěvků.

vloženo: 01.02.2014
autor: Jan Pešava