Aplikace "Market Force Conference"

Aplikace bude sloužit pro komunikaci na konferencích, které firma pořádá. Jedná se o jednoduché dotazy na předem zadaná témata. Ty jsou přesně definovanými uživateli zodpovězeny. V aplikaci je možné definovat vnitřní proměnné – typ dotazu, jednotlivá témata, atd.

vloženo: 21.08.2014
autor: Jan Pešava