Monitoring

Sledování návštěvnosti

Provádíme sledování návštěvnosti včetně měnící se tendence. Výstupy jednotlivých sledování jsou v přehledných grafech, případně v jednoduchých tabulkách. V rámci sledování návštěvnosti je možné provádět segmentaci jednotlivých návštěvníků.
Jedná se především o tyto atributy měření:

  • Jazyk
  • Země
  • Město
  • Zájmy
  • Technologie
  • Chování
  • atd.

V případě potřeb je možné definovat vlastní měřené proměnné.

Marketingové kampaně

V návaznosti na vysledovaná data je možné provádět reklamní a marketingové kampaně pro zvýšení návštěvnosti vašich stránek. Díky přesným datům je možné kampaň zaměřit přímo na příslušný segment uživatelů internetu a tudíž zvýšit procento úspěšnosti reklamních aktivit.