Řízení výroby

Poskytneme Vám kvalitní a spolehlivý Systém pro řízení výroby, který pomůže efektivně řídit Vaši firmu a zkvalitnit výrobní procesy uvnitř firmy. Systém budeme tvořit dle specifikace, kterou budeme tvořit na základě Vašich požadavků a zavedených postupů ve vaší firmě. V důležitých krocích v uživatelské rovině se spolupodílíte na rozhodování tvorby systému a jeho dalším rozvinu. Systém bude umožňovat správu zaměstnanců, majetku, nástroje pro management zahrnující podporu pro vůdcovství a vnitřní komunikaci.

Tvorba Systému pro řízení výroby zahrnuje:

 • specifikaci nového systému dle přání zákazníka
 • profesionální grafický design
 • implementace systému na míru
 • možnost integrace s jinými systémy
 • rychlost a intuitivnost ovládání
 • nasazení na serverový hosting
 • zaškolení pro vybrané uživatele
 • možnost dalšího vývoje dle potřeb firmy

Dostupné moduly:

 • Menu
 • Články
 • Galerie
 • Akce
 • Novinky
 • Produkty
 • Kategorie
 • Nastavení
 • Zaměstnanci
 • Obchodní partneři
 • Majetek
 • Řízení týmu
 • Řízení výroby

*Další moduly je možné po dohodě vytvořit dle požadavků.

Proces tvorby Systému pro řízení výroby:

Pořadí Název procesu Popis procesu Průměrná doba trvání
1. Specifikace požadavků Získání představy zákazníka v papírové formě 5 den
2. Analýza řešení Zjištění dostupných řešení, ověření možnosti realizování požadavků 5 dny
3. Návrh řešení Komplexní návrh výsledného systému v papírové formě, UML 20 dní
4. Implementace Tvorba kódu a jeho následná kontrola. 30 dní
5. Nasazení Nasazení systému koncovému zákazníkovi. 2 den
6. Zaškolení Zaškolení vybraných pracovníků firmy. 1 den
7. Údržba Následné úpravy vzniklé časovou změnou potřeb firmy nebo změnou zákonů.

Jedná se o přibližný proces tvorby, koncový se může lišit dle druhu a rozsahu systému.