Analýza a poradenství

Poskytujeme poradenské služby v celé šíři ICT technologií. Pomůžeme vám zhodnotit stávající stav a doporučit vhodné řešení pro vaši firmu. Provedení analýzy, která se stane základem pro následné poradenství, umožní stanovit optimální řešení daného problému. Díky tomu budou finanční prostředky vynaloženy efektivně.

ICT Analýzy

Cílem provedení analýzy je vytvoření podkladů pro rozhodování a poradenství. Zahrnuje aktuální stav firemního řešení, které porovnává s již existujícími osvědčenými řešeními, z nichž vytváří jednotlivá konkrétní doporučení na zlepšení.

Analýza zahrnuje:

 • podrobné nastudování zadání
 • seznámení s aktuálním stavem firmy
 • analýza osvědčených řešení
 • porovnání s těmito řešeními
 • návrhy na řešení
 • vypracování písemné zprávy

ICT Poradenství

Poradenství vždy vychází z provedené analýzy poskytující této službě reálné poznatky a aktuální stav situace. Bod analýzy – „Návrhy řešení“ je dále podrobně a prakticky rozpracován, aby byl ihned k nasazení. Za tímto účelem je vytvořena písemná zprava, která jednotlivé kroky přesně popisuje a podle kterých je možné je ihned aplikovat do firmy.

Poradenství zahrnuje:

 • podrobné nastudování zadání
 • seznámení s aktuálním stavem firmy
 • analýza osvědčených řešení
 • porovnání s těmito řešeními
 • návrhy na řešení
 • vypracování písemné zprávy
 • detailní rozpracování návrhu řešení
 • vypracování písemné zprávy pro zavedení