Budování obsahu

Pomůžeme vám budovat obsah vašich stránek a informačních systému. Nezdržujte se nudným psaním textu a tvořením polovičaté grafiky. Text vytvoříme na míru vaší firmě, aby působil přirozeně, srozumitelné a logicky. Jazyková korektura je samozřejmostí.

Budování obsahu zahrnuje:

  • jazykovou korekturu
  • možnost jazykových překladů do světových jazyků
  • grafické zpracování
  • XHTML & CSS
  • SEO optimalizaci
  • vhodnou strukturu

Proces budování obsahu:

Pořadí Název procesu Popis procesu Průměrná doba trvání
1. Studium zadání Seznámení s požadavky zákazníka
2. Analýza stávajícího řešení Analýza stávajících řešení, ověření možnosti realizování požadavků
3. Návrh řešení Návrh textů, grafické podoby
4. Jazyková korektura Jazyková a stylistická korektura
5. Jazykové překlady Možné vytvoření jazykových překladů
6. Optimalizace Kontrola klíčových slov a struktury obsahu
7. Nasazení Nasazení obsahu koncovému zákazníkovi.

Jedná se o přibližný proces tvorby, koncový se může lišit dle druhu a rozsahu systému.