Případové studie

Analýza současného stavu

Provedeme analýzu současného stavu firemních informačních technologií a doporučíme případná zlepšení na míru podniku. Analýza je provedena na základě firemních procesů a zvyklostí.

Analýza běžně obsahuje tyto části:

  • Úvod
  • Vlastní analýza
  • Doporučená opatření
  • Ekonomické zhodnocení
  • Závěr

Jednotlivé kapitoly je možné dle domluvy změnit.

Konzultace technologických řešení

Plánujete ve firmě velké technologické změny, případně hledáte nezávislou konzultaci k průběhům aktuálních projektů? Přizpůsobíme se Vaším potřebám a nalezneme s Vámi vhodné technologické řešení, která bude zaručeně nejoptimálnější.

Návrh architektury softwaru, pravidel pro vývoj

Navrhneme optimální architekturu vybranému softwaru. Vypracováváme podrobná pravidla pro vývoj nebo práci ve vaší firmě, kterou můžete sjednotit procesy do jasně ohraničených aktivit. Tyto procesy bude možné později měřit a dále optimalizovat.