SEO Optimalizace

Poskytneme vám kompletní servis pro zlepšení viditelnosti vašeho webu nebo e-shopu. Provedeme analýzu současného stavu, tento stav vyhodnotíme a provedeme zásahy, které pomohou zvýšit návštěvnost vašich stránek. Díky tomu budete zaujímat lepší pozice ve všech důležitých hledačích, jako jsou Google, Yahoo, Seznam, atd…

Provedení SEO optimalizace zahrnuje:

  • anylýza součastného stavu
  • analýza misí, vizí a zaměření firmy
  • analýza on-page faktorů
  • analýza off-page faktorů
  • návrh kroků optimalizace
  • provedení optimalizace
  • postupná kontrola efektivnosti provedených změn

*V případě dohody je možné vytvořit také SEM optimalizaci.

Proces tvorby SEO optimalizace

Pořadí Název procesu Popis procesu Průměrná doba trvání
1. Seznámení s požadavky Seznámení a pochopení požadavků zákazníka
2. Analýza firmy Zjištění informací a charakteru a produktech firmy.
3. Analýza on-page faktorů Analýza struktury, klíčových slov, titulků, popisků, atd…
4. Analýza off-page faktorů Analýza okolí stránky, vnímání jinými subjekty
5. Návrh řešení Návrh řešení, souhrn provedených analýz
6. Provedení optimalizace Provedení změn na základě vytvořených analýz
7. Kontrola efektivností Kontrola výsledné efektivnosti po zavedení změn.

Jedná se o přibližný proces tvorby, koncový se může lišit dle druhu a rozsahu systému.