Aplikace "Stížnosti"

Cílem tvorby aplikace bylo vytvoření několika komponent pro systém Adobe CQ5, které budou složit pro administraci připomínek a stížností jednotlivých uživatelů a zaměstnanců firmy. Komponenty byly rozděleny na vložení příspěvku, přehled jednotlivých příspěvků a následné zodpovězení příspěvků.
Zpět na reference
Práce na projektu
Realizace: 2014
Práce na projektu:
Adresa projektu:
Další reference
Kontrola platnosti kvalifikací reference společnosti Kontrola platnosti kvalifikací
Aplikace "Market Force Conference" reference společnosti Aplikace "Market Force Conference"
Aplikace "Změna osobních údajů" reference společnosti Aplikace "Změna osobních údajů"
Zavoláme zpět