Aplikace "Změna osobních údajů"

Cílem aplikace bylo vytvoření několika komponent za účelem osobního spravování vlastních údajů zaměstnanců. Každý zaměstnanec si tyto údaje mohl upravit a po schválení příslušným pracovníkem byly tyto údaje zaneseny do systému.
Zpět na reference
Práce na projektu
Realizace: 2014
Práce na projektu:
Adresa projektu:
Další reference
Chcem-organ.sk - reklamní propagace reference společnosti Chcem-organ.sk - reklamní propagace
Zakladní umělecká škola varhanická Brno - Web reference společnosti Zus-varhanicka.cz - Web
Aplikace "Popis pracovního místa" reference společnosti Aplikace "Popis pracovního místa"
Zavoláme zpět