Aplikace "Market Force Conference"

Aplikace slouží pro komunikaci na konferencích, které firma pořádá. Jedná se o jednoduché dotazy na předem zadaná témata. Ty jsou přesně definovanými uživateli zodpovězeny. V aplikaci je možné definovat vnitřní proměnné - typ dotazu, jednotlivá témata, atd.
Zpět na reference
Práce na projektu
Realizace: 2014
Práce na projektu:
Adresa projektu:
Další reference
Chcem-organ.sk - reklamní propagace reference společnosti Chcem-organ.sk - reklamní propagace
Žádost o prémii reference společnosti Žádost o prémii
Aplikace "Přehled řidičských průkazů" reference společnosti Aplikace "Přehled řidičských průkazů"
Zavoláme zpět