Aplikace "Přehled řidičských průkazů"

Cílem této aplikace bylo poskytnout nástroj pro administraci řidičských průkazů. Aplikace se skládá ze dvou základních komponent - komponenty pro vložení řidičského průkazu a přehledu všech řidičských průkazů. Všechna data byla ukládána do systému EMC Documenta.
Zpět na reference
Práce na projektu
Realizace: 2014
Práce na projektu:
Adresa projektu:
Další reference
Aplikace "Přehled kvalifikací" reference společnosti Aplikace "Přehled kvalifikací"
Web2you.cz - Web reference společnosti Web2you.cz - Web
Zakladní umělecká škola varhanická Brno - Web reference společnosti Zus-varhanicka.cz - Web
Zavoláme zpět