Web2you.cz - Web

Interní projekt kladoucí si za cíl nový redesign firemní stránky. Webová stránka je integrována do našeho vlastního systému na správu obsahu wCMS. Stránka má za cíl poskytnout základní informace o produktech a službách společnosti. Optimalizace, výkon a multijazyčnost je samozřejmostí.
Zpět na reference
Práce na projektu
Realizace: 2013
Práce na projektu:
Adresa projektu:
Další reference
Chci-Leseni.cz - Web reference společnosti Chci-Leseni.cz - Web
Aplikace "Přehled kvalifikací" reference společnosti Aplikace "Přehled kvalifikací"
Kfarnost.cz - Web reference společnosti Kfarnost.cz - Web
Zavoláme zpět